Use-cases, de brug tussen business en techniek.

Door middel van use-cases kunnen wensen en eisen vanuit de business zodanig beschreven worden, dat deze door software bouwers begrepen worden. Hierdoor wordt dubbelzinnigheid tegengegaan en kan een betere inschatting worden afgegeven m.b.t. te ontwikkelen functionaliteit.

Inschrijven

Momenteel zijn er geen trainingen gepland. Maar op verzoek kunnen we deze training altijd geven, bij ons of op locatie.

Deze cursus is bedoeld voor beginnende business en informatie analisten, product owners en/of functioneel beheerders die weinig tot geen ervaring hebben met use-cases maar deze vanuit hun functie wel willen kunnen opstellen.

Voor deze basistraining is geen specifieke voorkennis nodig.

De cursus bestaat uit een theoretisch deel en een praktijk gericht deel. Het theoretische deel beschrijft het nut en gebruik van use-cases en hoe deze zowel taaltechnische als in diagrammen worden opgesteld.

In het praktische deel worden a.d.h.v. een case een aantal use-cases klassikaal, eventueel in groepen, uitgewerkt.

Het studiemateriaal wordt uitgereikt tijdens de training en is samengesteld door de docent van de Cavero Academy.

Mark Berck

Het geven van een training in SharePoint (online of on-premise) voor beginners, gevorderden en professionals is een fijne manier om mijn eigen kennis te delen.

Dagelijks werk ik voor verschillende organisaties in verschillende rollen om SharePoint succesvol te implementeren, en hoe je dit doet draag ik graag over. Daarnaast vertel ik natuurlijk graag over de technische mogelijkheden en onmogelijkheden van het platform.

In mijn trainingen is mijn doel de onderwerpen te koppelen aan dagelijkse werkzaamheden of scenario's waar mijn cursisten mee te maken hebben. Dit zorgt voor herkenning en direct toepasbare kennis.