Use-cases, de brug tussen business en techniek.

Door middel van use-cases kunnen wensen en eisen vanuit de business zodanig beschreven worden, dat deze door software bouwers begrepen worden. Hierdoor wordt dubbelzinnigheid tegengegaan en kan een betere inschatting worden afgegeven m.b.t. te ontwikkelen functionaliteit.

Inschrijven

Momenteel zijn er geen trainingen gepland. Maar op verzoek kunnen we deze training altijd geven, bij ons of op locatie.

Deze cursus is bedoeld voor beginnende business en informatie analisten, product owners en/of functioneel beheerders die weinig tot geen ervaring hebben met use-cases maar deze vanuit hun functie wel willen kunnen opstellen.

Voor deze basistraining is geen specifieke voorkennis nodig.

De cursus bestaat uit een theoretisch deel en een praktijk gericht deel. Het theoretische deel beschrijft het nut en gebruik van use-cases en hoe deze zowel taaltechnische als in diagrammen worden opgesteld.

In het praktische deel worden a.d.h.v. een case een aantal use-cases klassikaal, eventueel in groepen, uitgewerkt.

Het studiemateriaal wordt uitgereikt tijdens de training en is samengesteld door de docent van de Cavero Academy.

Marco van den Hooven

Foto Marco van den Hooven
Wat is er nu mooier dan het delen van kennis, waardoor je je opgedane ervaring kan overdragen naar andere mensen. Zodoende draag ik graag mijn ervaringen, die ik heb opgedaan tijdens mijn werk, over aan cursisten.

De afgelopen 10 jaar heb ik functies bekleed als, functioneel ontwerper, (business) analist en tester. Hierin ben ik vaak bezig geweest met use-cases. Aangezien use-cases zeer belangrijk zijn voor de communicatie tussen analisten, ontwikkelaars en opdrachtgever, vind ik het belangrijk dat iedereen in een ontwikkelproject in ieder geval use-cases kan begrijpen.