Cavero en Alrik Hoencamp oprichter van AeroMath en bedenker van SHOL-X hebben 1,5 jaar intensief gespard, ontwikkeld en gebouwd aan de SHOL-X software. SHOL-X is een sterk verbeterde testmethode voor het bepalen van de operationele capaciteit van helikopters op marineschepen.

Waar gaat het over?

Het uitvoeren van helikopter operaties van schepen is uitdagend. Tijdens dit soort operaties komen er vele aspecten bij elkaar welke in combinatie het geheel nog complexer maken. Hierbij valt te denken aan scheepsbewegingen en verstoringen in het wind veld door de opbouw van het schip. Daarnaast spelen beperkte visuele referenties, maritieme condities zoals zout water en de overige operationele taken van het schip een rol.

Doel van de SHOL-X methode: hoe binnen een beperkte tijd de maximale operationele capaciteit van elke helikopter-schip combinatie te kunnen realiseren zonder concessies te doen in veiligheid.

Het belangrijkste voordeel van de innovatieve testmethodologie, geholpen door de ontwikkelde software, is dat de exploitant vroegtijdig een evaluatie kan uitvoeren van veilige grenzen voor helikopters op willekeurige schepen. Door de ontwikkelde applicatie is men in staat om het aantal testvluchten die nodig zijn om tot een gegarandeerd landingsadvies te komen significant verminderd.

Door SHOL-X zijn minder test vluchten nodig om tot een gegarandeerd landingsadvies te komen. De kostenbesparing per testvlucht minder is circa €25.000,-.

De rol van Cavero

Cavero heeft van ontwerp tot de realisatie meegewerkt aan de SHOL-X software.

  • De SHOL-X Methodologie is een wiskundige matrix, met tal van parameters. Met deze ruwe data worden in de software grafieken en limieten weergegeven. Dit is geen eenvoudige klus geweest, om de functionele eisen naar een technisch ontwerp te vertalen. In de software is uitvoerig nagedacht hoe de wiskundige formules in C# te vertalen en te implementeren, waarna deze uitgebreid getest en getoetst zijn.
  • Een jaar na de eerste release is wekelijks gewerkt aan het uitbreiden van de software met wiskundige modellen, verschillende typen marine schepen en helikopters.

Deze intensieve samenwerking heeft geleid tot de baanbrekende internationale SHOL-X-software. Met deze software kunnen klanten hun helikopterschipkwalificatietestcampagnes optimaliseren, waardoor de kosten en benodigde tijd aanzienlijk worden verminderd, terwijl ze ten minste dezelfde operationele capaciteit hebben in vergelijking met de huidige testmethodes.

Wederkerigheid

Cavero en AeroMath zijn met elkaar gegroeid, toen Aeromath in 2017 bij Cavero kwam en op basis van functionaliteiten beschreef wat het gewenste resultaat in software moest worden, was het budget om de software te realiseren niet toereikend. Cavero heeft met AeroMath meegedacht in hoeverre ze iets konden realiseren, waarbij AeroMath zijn eerste klanten aan boord kreeg. Na het presenteren van deze fase waren zijn klanten om en kon de software volledig worden gebouwd. Er is gedurende 1,5 jaar intensief samengewerkt.

AeroMath is trots op het feit dat we met de gepassioneerde mensen van Cavero in een pure Scrum partnership kunnen samenwerken aan een heel mooi product waarvan de potentie een feit is.
Alrik Hoencamp oprichter van AeroMath

Wij werken met Scrum in wekelijkse of tweewekelijkse sprints. Je mag van ons verwachten dat we aan het eind van elke sprint software opleveren die je live kan zetten. Hierdoor blijft AeroMath in control en heeft continu de kans om bij te sturen. 

Cavero levert een belangrijke toegevoegde waarde aan ons project. Caverianen bieden een uitgebreide reeks vaardigheden en hebben een geweldige manier van denken en een enorme specialistische kennis van softwareontwikkeling. Alrik Hoencamp oprichter van AeroMath

Succesfactoren

  • De nauwe samenwerking tussen de Caverianen en AeroMath heeft een goede operationele planning als gevolg.
  • Sterke betrokkenheid van opdrachtgever.
  • Gedeelde verantwoordelijkheid.
  • Duidelijk omschreven (functionele en technische) specificaties.
  • Fasering door middel van kortere intervallen.
  • Frequente interactie.
  • ‘Practice makes perfect’, oftewel de software kon tijdens de ontwikkeling ook direct in de praktijk worden toegepast, wat heeft geresulteerd in betere resultaten en gebruiksvriendelijkheid.

Weten wat we voor jou in beweging zetten?

Neem voor meer informatie contact op met Bart van den Berg op 0612244412