Is jouw school ingericht op digitaal samenwerken en het geven van online lessen en toetsing? Kun je zo aan de slag, of kun jij wel wat hulp gebruiken? Onze Microsoft 365 specialisten helpen jouw school graag om online samenwerken, maar zeker ook online lesgeven, mogelijk te maken. Dit doen wij door:
– Het opstellen van een plan gebaseerd op jullie huidige situatie.
– Het opleveren van Quick Reference cards met instructies voor gebruikers.
– Inrichten van SharePoint en Teams sites voor iedere afdeling.
– Het efficiënter maken van processen met behulp van PowerApps.
– Het migreren naar OneDrive.
– Teams inrichten voor de lesteams, maar ook voor (tijdelijke) samenwerkingsverbanden.
– Trainingen voor docenten en staf.
– Vraagbaak zijn voor alle vragen rondom Microsoft 365 producten.
– Cavero houd je op de hoogte van de nieuwe ontwikkelingen op het gebied van Microsoft 365.
Iedere school is anders en heeft andere behoeftes, daarom maken wij een plan op maat.

“Onze Caverianen vind je bij de volgende scholen; het ROC Midden Nederland, Zadkine, de Vrije Universiteit van Amsterdam, het Rijswijks Lyceum, het Lucas onderwijs, de Hogeschool Rotterdam en de Haagse Hogeschool.”

Digitaal onderwijs bij het Stanislascollege
Het ontwikkelen van de digitale school is voor zowel het management, de docenten en leerlingen van een school zoeken naar de juiste inrichting. Hoe communiceer je met elkaar? En welke tools kun je gebruiken? Cavero heeft bij het Stanislascollege de begeleiding geboden om de tools binnen Microsoft 365 efficiënt in te zetten.

‘Ik ben zeer content en te spreken over de snelle en prettige wijze, waarop Cavero de vragen vanuit de organisatie en medewerkers heeft aangevlogen.’ Fons Loogman, Regiodirecteur Stichting Lucas Onderwijs.

Meer weten over de aanpak voor het Stanislascollege?


Migratie van Microsoft 365 bij het Rijswijks Lyceum

Voor de samenwerking met Cavero was het Rijswijks Lyceum nog deels afhankelijk van de documenten op de netwerkschijven. Het personeel van het Rijswijks Lyceum ging thuiswerken en dit gaf problemen bij het benaderen van documenten. Een logische overstap was het migreren naar de Cloud. De kennis en expertise is zoveel mogelijk gedeeld met het Rijswijks Lyceum, zodat zij dit intern op konden pakken. De kennis en kunde van de Microsoft 365 consultants van Cavero hebben dan ook geholpen om het Rijswijks Lyceum een goede start te laten maken in de Cloud omgeving en de migratie naar SharePoint.

‘De Microsoft 365 specialisten van Cavero bieden nazorg en faciliteren waar nodig. Dit is echt de kracht van Cavero.’ Marcel Harfterkamp, IT Manager bij het Rijswijks Lyceum

Wat is er mogelijk voor jouw school?

Weten wat we specifiek voor jouw school kunnen doen of wil je jouw uitdagingen voorleggen? We kijken graag naar de huidige situatie en de doelstellingen voor de school. Op basis daarvan maken we een plan op maat.