Blog

Een warm welkom in de PlaspoelPolder!

I hurried into the 210-260 exam local 210-260 exam department AWS-SYSOPS Dumps store to grab1 some last minute Chirsmas gifts. I looked 210-260 exam at all the people and 210-260 vce grumbled2 to myself. I would be in here forever and I just had so much to do. Chirsmas was beginning to become such a drag. I kinda 210-260 vce wished that I could just sleep through Chirsmas. But I hurried the best I 210-260 dumps could through 210-260 pdf all the people to the toy department. Once again I kind of mumbled3 to myself at the prices of all these 210-260 dumps toys, AWS-SYSOPS Dumps and wondered if 210-260 exam the 210-260 exam grandkids would even play AWS-SYSOPS Dumps whit4 them. I found myself in the doll aisle5. Out of the corner 210-260 dumps 210-260 pdf of my 210-260 exam 210-260 dumps eye I Learnguidepdf 210-260 dumps saw a little boy about 5 holding a lovely doll.He kept touching6 her hair and he held her so gently. I could not seem to help myself. I just kept loking over at the little Learnguidepdf boy and wondered who the doll was for. I watched him turn to a 210-260 dumps AWS-SYSOPS Dumps woman and he called his Testprepwell aunt by name 210-260 dumps and said, Testprepwell “Are you sure I don’t have enough Learnguidepdf 210-260 pdf money?” 210-260 vce She 210-260 dumps replied a bit AWS-SYSOPS Dumps impatiently, “You AWS-SYSOPS Dumps know that you don’t have enough money for it.” The aunt told 210-260 pdf the little AWS-SYSOPS Dumps 210-260 pdf 210-260 pdf boy not to Testprepwell go anywhere that she had to Learnguidepdf go and get 210-260 vce 210-260 pdf AWS-SYSOPS Dumps some other things and would be back in a few minutes. And 210-260 exam then she 210-260 dumps left the aisle. The boy continued to hold the doll. After a bit I asked the boy who the doll was for. Learnguidepdf He said, AWS-SYSOPS Dumps “It is 210-260 vce the doll my sister wanted so badly for Chirsmas. She just knew AWS-SYSOPS Dumps that Santa would bring Learnguidepdf it. “I told 210-260 exam him that maybe Santa was going to bring it . He said, “No, Santa can’t go where my sister is…. I have to give the doll to my Mama to take to her. “I asked him where his siter was. He looked at me with the saddest eyes and said, “She was gone to be with Jesus.

My Daddy says that 210-260 dumps Mamma is going 210-260 vce to have to go be with her.” My heart 210-260 vce nearly stopped Testprepwell beating. Then the boy 210-260 pdf looked at me again and said, “I told my Daddy 210-260 vce to Learnguidepdf tell my Mama 210-260 vce 210-260 pdf not to go yet. 210-260 vce I told him to tell her to wait till I got back from the store.” Then he asked me 210-260 vce if i wanted to see his picture. I told him I’d love to. He pulled out some picture he’d had taken Learnguidepdf at AWS-SYSOPS Dumps the front of the store. He said, “I want my 210-260 vce Mama to take this with her so the dosen’t ever forget me. I love my Mama Learnguidepdf so very much Testprepwell and I wish 210-260 dumps she dind 210-260 exam not have to leave me.But Daddy says she will need Testprepwell to Testprepwell be with my Learnguidepdf sister.” I saw 210-260 dumps that the little 210-260 exam boy had lowered his Learnguidepdf head and had grown so qiuet. 210-260 dumps While he was not looking I reached into my purse and pilled out a handful 210-260 pdf of bills. I Testprepwell asked the little boy, “Shall we count Testprepwell that 210-260 vce miney one more time?” He grew excited and said, “Yes,I just know it has to be enough.” So I slipped my money 210-260 exam 210-260 dumps in 210-260 exam with his and we began to count it . Of course it was plenty for Learnguidepdf the doll. He softly said, “Thank you Jesus 210-260 pdf for giving me enough money.” Then the boy said, “I just asked AWS-SYSOPS Dumps Jesus to give me enough money to buy this doll AWS-SYSOPS Dumps so Mama can take it with 210-260 vce her to give my sister. And he heard my prayer. I wanted to ask him give for enough to buy 210-260 vce Learnguidepdf my Mama a Testprepwell white rose, but I didn’t ask him, but he gave me enough to buy the doll and a rose for my Mama. 210-260 exam She loves white rose so Testprepwell much. 210-260 pdf “In a few minutes the 210-260 exam aunt 210-260 vce came back and I wheeled my cart away. I could not keep from thinking about the little boy as I finished my shoppong in a ttally different spirit than when I had 210-260 pdf started. And I 210-260 pdf Testprepwell kept remembering a story I had seen in the 210-260 exam newspaper several days earlier about a drunk driver hitting a car and killing7 a little girl and the Mother was in serious condition. The family was deciding on whether to 210-260 dumps remove the life support. Now surely this little boy did not belong with that story.Two days later I read in the paper where the family 210-260 pdf Learnguidepdf had disconnected the life support Testprepwell AWS-SYSOPS Dumps and Testprepwell the young woman had died. I 210-260 pdf could not forget Learnguidepdf the little boy Learnguidepdf and just kept wondering if the two were 210-260 exam somehow connected. Later 210-260 dumps that day, I could not help myself and I went out and bought aome white roses and took them to the funeral home where the yough woman was .And there she was holding a lovely white rose, the beautiful doll, and the picture of the little boy in Testprepwell the Testprepwell store. I left there in tears, thier life changed AWS-SYSOPS Dumps forever. The love that little boy had for his AWS-SYSOPS Dumps little sisiter and his mother was overwhel. And in a split8 second a drunk driver had ripped9 the life of that little boy to pieces.

Een positieve omgeving creëer je met elkaar. Vanuit dat perspectief zijn wij afgelopen vrijdag bij een 25-tal buren die zich nabij ‘De Loods’ begeven op bezoek geweest. Zoals het een goede buur betaamt viel onze kennismaking samen met het uitdelen van een lokale lekkernij. Uiteraard hebben we eenieder ook uitgenodigd voor het startschot van de eerste (tijdelijke) Street Art in de Plaspoelpolder a.s. 5 februari!

Een aantal zaken waren kenmerkend voor de dag. Allereerst de hartelijkheid waarmee wij werden ontvangen, ondanks ons onaangekondigde bezoek. Ten tweede de diversiteit aan schitterende bedrijven met dito kantoorruimten in de Plaspoelpolder en tot slot de betrokkenheid van de mensen, niet alleen bij de organisatie waar zij voor werken, maar ook bij de plek die de Plaspoelpolder heet.

We kijken er dan ook naar uit iedereen te verwelkomen van 15.00 tot 17.00 (verzamelen aan de Treubstraat 31 te Rijswijk) en geloven dat de Street Art recht zal doen aan de leuke mensen en de aantrekkelijkheid van het gebied. Kom je ook? Mail: chris.veldkamp@cavero.nl.

Disclaimer: ontvangers is toestemming gevraagd het bedrijfslogo samen met Cavero blik op deze wijze in beeld te brengen. Hebben wij in ons enthousiasme zonder juiste validatie geplaatst? Bel 0611129556.

 

Stoppen met roken training: opgelucht!
Raad waar die staat: win een paar Cavero sokken!