Blog

Bouwen aan verbinding: Cavero helpt Bouwend Nederland met de totstandkoming strategisch informatieplan

Maandag 22 januari is opnieuw een belangrijke stap gezet in de ontwikkeling van een strategisch informatieplan voor Bouwend Nederland. Onder begeleiding van Cavero zijn de meest fundamentele processen en projecten van de vereniging geprioriteerd in het licht van een beoogd toekomstperspectief. Met de uitkomsten van dit traject wordt nu gewerkt aan een projectenkalender.

Interviews

Voor een goed onderbouwd strategisch informatieplan is Cavero niet over één nacht ijs gegaan. Eind 2017 zijn meer dan twintig interviews afgenomen. Medewerkers uit allerlei verenigingsonderdelen, verticaal en horizontaal, zijn uitgebreid bevraagd over de belangrijkste processen van Bouwend Nederland en de ICT instrumenten die daarbij worden gebruikt. De resultaten van deze gesprekken zijn in een workshop ter afsluiting toegelicht.  Daarop volgend kregen de medewerkers de kans om vijf projecten te prioriteren op basis van criteria als belang, geld, doorlooptijd, etc.

Naar een nieuw strategisch informatieplan

De projectaanvragen en het ontwikkelingspad van ICT staan niet op zichzelf maar hebben allerlei raakvlakken met elkaar. De uitrol van het ene verzoek heeft impact op de ontwikkeling van weer een ander verzoek. Om een goed en vooral volledig inzicht te krijgen in de onderlinge samenhang en afhankelijkheden van deze projecten alsmede in de impact en scope ervan heeft Bouwend Nederland de hulp van Cavero ingeschakeld.

Bekeken is hoe in het licht van de beoogde toekomst middels een functionele decompositie een optimum kan worden bereikt wat betreft de informatievoorziening. Doelmatigheid en gebruikersgemak voor leden en medewerkers stonden daarin centraal. Enerzijds zullen verbeteringen er voor moeten zorgen dat de vereniging de sterkst mogelijke positie heeft aan de politieke onderhandelingstafel en anderzijds zal zij de (veranderende behoeften van) leden zo goed mogelijk moeten kunnen bedienen. Naarmate de tijd verstrijkt spelen ICT en digitalisering daarin een steeds prominentere rol.

Vervolg

Inmiddels zijn bijna alle stappen voor de totstandkoming van het informatieplan doorlopen. Daarbij zijn wij nu bezig om de laatste hand te leggen aan de projectenkalender.

#Weg van de onzin!
Nieuwe collega's: Chantal, Johannes, Dennis en Koen