Blog

Cavero helpt Transport & Logistiek Nederland aan PVE website

In het licht van het 25-jarig jubileum van Transport en Logistiek Nederland is ingezet op modernisering en optimalisatie van de website. Een flexibele website die past bij de professionele organisatie die TLN is en welke de meest doelmatige informatievoorziening voor belanghebbende partijen tot stand weet te brengen. Door verschillende initiatieven en aanpassingen is al eerder getracht gewenste aanpassingen door te voeren, helaas niet leidend tot het gewenste resultaat. Zodoende werd de hulp van Cavero ingeroepen. 

In de eerste maanden van 2018 heeft Cavero diverse workshops gehouden met geselecteerde sleutelspelers binnen de vereniging. Deze workshops hebben geleid tot een veelheid aan wensen, ideeën en inzichten. Onder begeleiding van Cavero zijn op basis van een constructieve en resultaatgerichte dialoog hoofd -en bijzaken gescheiden. Door te denken vanuit persona’s en functionaliteit, dus een begrijpelijke context voor medewerkers, is een PVE met draagvlak tot stand gekomen.

Partnership hethaagsamateurvoetbal.nl
Sportief evenement 2018 bekend