Blog

De Kennisloods, de nieuwe groene hotspot voor kenniswerkers en horeca

Vrijdag 5 oktober hebben het Industrieschap ‘De Plaspoelpolder’ (IPP) en ICT-bedrijf Cavero, in aanwezigheid van wethouder Armand van de Laar, de koopovereenkomst tekenen voor het kantoor- en bedrijfspand aan de Treubstraat 29-31/Van Gijnstraat 1 te Rijswijk. De ondertekening is de start van de herontwikkeling van deze locatie tot een werkomgeving voor kenniswerkers, die in een ruimtelijke, duurzame en groene opzet zal worden gecombineerd met horeca.

Roger Pels, eigenaar van ICT-bedrijf Cavero, is de aanjager van het initiatief en heeft het afgelopen jaar een gedetailleerd plan ontwikkeld. Vanwege de gezonde groei van zijn bedrijf was hij al geruime tijd op zoek naar een geschikte nieuwe werklocatie, die ruimte biedt aan de werkgelegenheid van vandaag en morgen. Bij toeval stuitte hij op de locatie aan de Treubstraat 31. Een plek waar jaren van leegstand en achterstallig onderhoud duidelijke sporen hebben nagelaten. Het pand aan de Treubstraat springt eruit door zijn karaktervolle architectuur die de basis vormt voor de transformatie naar een werklocatie geschikt voor kenniswerkers. Daarnaast is er voldoende ruimte voor start-ups, scale-ups, flexwerkers en buurtbewoners om in het ruim opgezette Grand-café, onder het genot van een goede bak koffie, werk en ontspanning te combineren. De Kennisloods biedt tevens ruimte aan kleinschalige werk gerelateerde evenementen. Een uniek concept voor de Plaspoelpolder, omarmd door het IPP en de Gemeente Rijswijk omdat dit initiatief het gebied een nieuwe impuls zal geven.

Het Industrieschap ‘De Plaspoelpolder’ is een samenwerkingsverband tussen de gemeente Rijswijk en de gemeente Den Haag. Als initiatiefnemer van de herontwikkeling van het gebied aan de Treubstraat heeft het IPP grondposities verworven. Zij manifesteert zich daarmee als herstructureringspartij om een kwalitatieve impuls te geven aan dit gedeelte van het bedrijventerrein Plaspoelpolder. Dit ter bevordering van de leefbaarheid, vestigingsklimaat en werkgelegenheid.

Naast deze verkoop zal het IPP ook starten met de voorbereidende werkzaamheden voor de sloop van een aantal panden rond de Kennisloods.
De voortgang kan door iedereen gevolgd worden op www.dekennisloods.nl

bron: Haagmedia.nl

Cavero en IPP tekenen koopovereenkomst nieuwe hotspot 'De Kennisloods'
Cavero: spelen voor volwassenen als impuls voor vernieuwing