Blog

NEN 4400-1 certificaat behaald

Met blijdschap kunnen wij mededelen dat Cavero NEN 4400-1 gecertificeerd is en daarmee voldoet aan de strenge normering en eisen die hieraan verbonden zijn. Hierdoor staan wij ook ingeschreven in het register van de Stichting Normering Arbeid; Dé norm voor betrouwbaarheid!

De NEN 4400-1 certificering is het bewijs dat wij voldoen aan alle verplichtingen die voortvloeien uit al onze bedrijfsactiviteiten. Deze verplichtingen zijn onder andere juiste en tijdige aangifte en afdracht van loonheffingen en omzetbelasting en het volgens de normen administreren van werknemersdossiers en identiteitsdocumenten. NEN 4400-1 is ook dé norm voor bedrijven dat personeel ter beschikking stelt.

Online Samenwerken, hoe nu verder?
Cavero leasemotor