Blog

Nieuwe collega: Ynte Kramer en zijn keuze voor Cavero

I hurried into the local department N10-006 practice test store to 1Z0-808 Dumps grab1 1Z0-062 Exam Questions some last minute Chirsmas gifts. I looked at all the people and grumbled2 to myself. I would be in here forever and I just had so much to do. Prepexamwell Chirsmas was beginning 220-901 practice test to become such a drag. I kinda wished that I could just sleep through Chirsmas. But I hurried the best I could 1Z0-808 Dumps through all the people to the N10-006 practice test toy department. Once again I kind of mumbled3 to myself at the prices of all these 1Z0-062 Exam Questions toys, and wondered if the grandkids would even play whit4 them. I found myself in the doll aisle5. Out of SSCP vce the corner of my 1Z0-808 Dumps eye I saw a little boy about 5 holding a lovely doll.He kept 1Z0-062 Exam Questions touching6 her SY0-401 pdf hair and he 1Z0-808 Dumps held her so gently. I could 220-901 practice test not SSCP vce seem to help myself. Prepexamwell I just kept loking SSCP vce over at the little boy SY0-401 pdf and wondered who the doll was for. I watched N10-006 practice test 1Z0-808 Dumps him turn to a woman and he called his aunt by name and SY0-401 pdf said, “Are SY0-401 pdf N10-006 practice test you sure I don’t have enough money?” She replied a 1Z0-062 Exam Questions 220-901 practice test bit impatiently, “You know that SY0-401 pdf you don’t N10-006 practice test SSCP vce have enough money for it.” The aunt told the little boy not to go anywhere that she had to go and get 220-901 practice test some other things and would be back in a few minutes. And then she left the aisle. The SSCP vce boy continued to hold the 220-901 practice test SY0-401 pdf doll. After a 1Z0-808 Dumps bit 220-901 practice test I asked the boy who N10-006 practice test Prepexamwell the doll N10-006 practice test was for. He said, “It is the doll 1Z0-062 Exam Questions my sister wanted so badly for Chirsmas. She N10-006 practice test Prepexamwell just knew that Santa would bring 1Z0-062 Exam Questions it. “I told him that maybe Santa 220-901 practice test was SSCP vce going to bring it . He said, “No, Santa can’t go where 1Z0-062 Exam Questions my sister is…. I have to give the doll to my Mama Prepexamwell SY0-401 pdf 1Z0-062 Exam Questions to take to her. “I Prepexamwell asked him where his siter was. He looked at me with the saddest eyes and said, “She was gone to be with Jesus. 1Z0-062 Exam Questions

My Daddy says 1Z0-062 Exam Questions 220-901 practice test that 1Z0-808 Dumps Mamma is SY0-401 pdf 220-901 practice test going to have to go be with her.” My heart nearly stopped beating. Then the boy looked at me again and said, “I told N10-006 practice test my Daddy 1Z0-808 Dumps to tell my Mama not to go yet. I told him to tell her to wait till I 1Z0-062 Exam Questions got N10-006 practice test back from SY0-401 pdf the store.” 1Z0-808 Dumps Then he asked me if i wanted to 1Z0-062 Exam Questions see his SSCP vce picture. I told him I’d love to. He pulled SY0-401 pdf out some picture he’d had taken at the 1Z0-808 Dumps front of the store. He said, SSCP vce “I want my Mama to Prepexamwell take this with her so the dosen’t ever forget me. I love my 220-901 practice test Mama so very much and I wish she dind 220-901 practice test not have to SSCP vce leave me.But Daddy says she will need to be with my sister.” I saw that the little boy had lowered his head and had grown so qiuet. SSCP vce Prepexamwell While he was not looking I reached into my Prepexamwell purse and pilled out a handful of bills. I SY0-401 pdf asked the little boy, “Shall we count that miney Prepexamwell one more time?” He grew excited and said, “Yes,I just know it has to be enough.” So I slipped my money in with N10-006 practice test his and N10-006 practice test we began SY0-401 pdf to count it . Of course it was plenty for Prepexamwell 1Z0-808 Dumps the doll. He softly said, “Thank SSCP vce you Jesus 220-901 practice test for giving me enough money.” Then the boy said, “I just asked Jesus to give me SSCP vce enough money to buy this doll so Mama can take it with her to give my sister. And Prepexamwell he N10-006 practice test heard my prayer. I wanted to ask him give for enough to buy my Mama a white rose, but I didn’t ask Prepexamwell SY0-401 pdf him, but he gave me enough to buy the 1Z0-808 Dumps doll and a rose for my Mama. She loves white rose so much. “In a few minutes the aunt Prepexamwell came back and I wheeled my cart away. I could not keep from thinking about the little boy as I finished SSCP vce my shoppong in a ttally different spirit than when I 1Z0-062 Exam Questions had started. And I kept remembering a N10-006 practice test story 1Z0-808 Dumps I had seen in the newspaper several days 220-901 practice test earlier SSCP vce about a drunk driver hitting 220-901 practice test a car SY0-401 pdf N10-006 practice test and killing7 a little girl 1Z0-062 Exam Questions and the Mother was in serious condition. The family was deciding on whether to remove the life 1Z0-808 Dumps support. Now 220-901 practice test surely this little Prepexamwell SSCP vce boy did not belong 1Z0-808 Dumps SY0-401 pdf with that story.Two days later Prepexamwell I read in the paper where the family had disconnected the life support and the young woman had died. I could not forget the SSCP vce 1Z0-808 Dumps little boy and just kept wondering if the two were 220-901 practice test somehow connected. 1Z0-062 Exam Questions 1Z0-062 Exam Questions Later that day, I could not help myself and I went out N10-006 practice test and bought SY0-401 pdf aome white roses and took them to the funeral home where the yough woman was .And there she was holding a lovely white rose, the beautiful doll, and the picture of the little boy in the store. I left there in tears, thier life changed forever. The love that little boy had for his little sisiter and his mother was overwhel. And in a split8 second a drunk driver had ripped9 the life of that little boy to pieces.

Nadat hij in september zijn master titel behaalde (Business Administration and management) en aansluitend met zijn vrouw een derde kind mocht ontvangen (in het cadeau zit uiteraard een gepersonaliseerde Cavero babybadjas), kondigen wij met veel plezier aan dat Ynte Kramer vanaf 1 november onze nieuwe Business Consultant is! Wij vroegen hem wat uiteindelijk de doorslag gaf om voor Cavero te kiezen.

Waarom de keuze voor Cavero?

Ynte: ,,Al tijdens de eerste gesprekken met Cavero was het voor mij duidelijk dat het bij Cavero om de wederzijdse relatie gaat tussen de collega’s, iedereen is gelijk. Veel bedrijven zeggen het, Cavero maakt het waar.
Dit blijkt onder andere uit je eigen keuze in je opdracht. Maar ook uit de wijze waarop je gestimuleerd wordt en oprecht de waardering krijgt voor je ideeën. Openheid staat bovenaan, er wordt besproken waarom bepaalde keuzes gemaakt worden. Bovendien vinden ze het bij Cavero van belang dat jij jezelf maximaal ontwikkelt. Dit door je in te zetten op de punten waar jij energie van krijgt en blij van wordt”.

,,Ik ga ervoor!”

 

Cavero op Youtube - transformatie van onze nieuwe werklocatie
Zorgen voor gezonde balans - fruit voor de échte professional!