Blog

One Digital Workspace: een speciaal bedankje aan de Caverianen bij de Rabobank

Eind vorig jaar beloofde we u dat Cavero nóg toonaangevender zou zijn dan in 2017. We zijn er trots op dat we deze belofte na twee kwartalen op diverse terreinen waarmaken. Één voorbeeld met daarbij horend vergelijk is typerend. Vorig jaar hielpen wij o.a. het ROC Midden Nederland met een adoptieprogramma van Office365 waarbij 150 ambassadeurs en 1800 medewerkers betrokken waren. Maar anno 2018 doet ons ‘collaboration-team’ er nog een schepje bovenop! Zo fungeren wij bij de Rabobank als operationele katalysator van een landelijke uitrol van Windows 10 en Office365 waarbij 43.000 (!) medewerkers van de betreffende klant betrokken zijn! Derhalve dank aan collega’s Bart van den Berg, Arco Ros, Peter Kettenis, Koen van den Noort, Dave Martin, Hans Vis en alle anderen die zich elke dag (gaan) inspannen om samen met de stakeholders van de Rabobank een wederkerig succes te realiseren!

Wilt u ook weten wat Cavero voor ú in beweging kan brengen? Bel dan met Chris Veldkamp +31612119556.
Disclaimer- Cavero heeft alles in het werk gesteld om de privacy van afgebeelde personen alsmede aan Rabobank gelieerde zaken te beschermen. Bel indien nodig met +31612119556.

Het huwelijk, de sokken en donatie van bloemen
Nieuwe collega: Arjan de Haas