Blog

Van Controle naar Contact: Cavero helpt ROC Midden Nederland met digitaal samenwerken door adoptie Office365

ROC Midden Nederland (ROCMN) is een onderwijsorganisatie voor middelbaar beroepsonderwijs, voortgezet onderwijs voor volwassen (VAVO Lyceum), bedrijfsopleidingen en participatieonderwijs in de provincie Utrecht. Met circa 1800 medewerkers verzorgt men het onderwijs voor ongeveer 24.000 studenten (ruim 18.000 mbo-studenten, 1100 studenten aan het VAVO Lyceum, ruim 3.000 deelnemers aan Participatieopleidingen en circa 900 studenten van Bedrijfsopleidingen). Men beschouwt haar operatie als geslaagd wanneer studenten, bedrijven en instellingen tevreden zijn over het onderwijs dat het ROCMN verzorgt.

Om deze tevredenheid gestoeld op ambitieuze kaders vast te houden heeft ROCMN energie gestoken in het onder controle krijgen van haar IT omgeving. Zij is nu voornemens om vanuit deze basis het wederzijds contact en de samenwerking tussen de doelgroepen zowel intern als extern te optimaliseren. Zogezegd: ,,over de grenzen van colleges en locaties heen’’.

In dat kader is naast andere initiatieven het programma ’’Van controle naar contact’’ van start gegaan en heeft men vanaf December 2016 ingezet op het project ,,Digitaal samenwerken’’. Het ROC Midden Nederland heeft vervolgens voorzien dat Office 365 en een aantal daaraan gelieerde workloads een sleutelrol zullen gaan spelen om het grensoverschrijdende contact ook functioneel en technisch te kunnen faciliteren.

Bij de definitie van het adoptieprogramma ontstond behoefte aan extra begeleiding en ondersteuning. In het verlengde had men tevens de behoefte aan extra competentie om met een groep van 120 ambassadeurs vergaande adoptie te realiseren. Daaruit vloeide de samenwerking tussen ROCMN en Cavero voort.

Cavero leasemotor
Unit testing log statements