Cavero, nu ruim 40 man sterk, zal nooit groter worden dan 70 collega’s. Wij willen een organisatie zijn die klein genoeg is om het menselijk-sociale aspect te kunnen benadrukken. Dit uit zich bijvoorbeeld in zoiets elementairs als collega’s die elkaar nog bij naam kennen. Tegelijkertijd willen we groot genoeg zijn om de meest complexe uitdagingen tot een goed einde te brengen.