Voorwaarden

 

 

Op al onze aanbiedingen en overeenkomsten zijn de ICT Office Voorwaarden van toepassing, gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Midden Nederland onder nummer 30174840.

 

Alle andere voorwaarden wijzen wij van de hand.