Informatiemanagement stuurt Digitale Transformatie

Cavero als partner

Cavero begrijpt dat ICT niet jouw core business is, maar de taak heeft je bedrijfsprocessen te ondersteunen en organisatiedoelen te behalen. Toch wil je profiteren van de allerlaatste technologische ontwikkelingen. Cavero denkt mee en verdiept zich in jouw business. Wij leggen de verbinding tussen bedrijfskundige aspecten en ICT.

Wij hechten waarde aan voorspelbaarheid, kwaliteit en wendbaarheid nodig om jouw organisatie bestendig te laten zijn in een snel veranderende wereld. Bij diverse klanten hebben wij langdurige trajecten uitgevoerd, waarbij het volledige IT-landschap werd gemoderniseerd en bedrijfsprocessen vereenvoudigd. Voor dit soort trajecten hebben wij een beproefde werkwijze ontwikkeld, waarbij je als eindklant altijd controle en overzicht houdt.

 

Inventarisatie

Onze eerste stap in het programma is altijd het inventariseren van alle bestaande informatie en middelen. Het uitgangspunt dat wij daarbij hanteren is dat we alleen verandering aanbrengen daar waar nodig en noodzakelijk.

Wat volgt is een functionele dialoog met de belangrijkste stakeholders van jouw organisatie. Zo komen wij tot een gedetailleerde businesscase. De combinatie van bronnen levert een ist-soll-gap perspectief op. Met name om een gedragen toekomstperspectief te schetsen prioriteren wij de wensen en eisen samen met de stakeholders en eventueel andere partijen.

Dat doen wij aan de hand van interactieve workshops. Aan ons om de technische omgeving te schetsen waardoor deze wensen en eisen volledig tot hun recht komen.

Langetermijnvisie opgesplitst in duidelijke deelprojecten

Het resultaat van voorgaande inspanningen is een informatieplan en projectenkalender, waardoor gerichte investeringen zich naar verwachting kunnen uiten in concrete resultaten. Dat komt doordat je een duidelijk handvat hebt om stapsgewijs jouw ICT landschap te verbeteren. Goedwerkende onderdelen houden we zoals gezegd intact, minder goed functionerende onderdelen verbeteren we in kort cyclische iteraties.

Met het informatieplan en de projectenkalender in de hand, zal de uitvoering van start gaan. De regiefunctie zal aan de hand van jouw voorkeur worden ingericht. De oplevering van de oplossingen uit projecten nemen onze leuke, gemotiveerde collega’s  je uit handen. Waar wij competentie missen maken we gebruik van partners.

Doordat we vervolgstappen zo overzichtelijk mogelijk houden, deze stap voor stap kunt volgen, is realisatie een beheersbaar en controleerbaar proces. Bestendiging van organisaties en mensen binnen de gestelde tijd en het beschikbare budget, dat is waar Cavero goed in is.

Informatiehuishouding 480X270

In contact met Cavero?

Wil je meer weten over de mogelijkheden, kennismaken of de sfeer proeven? Kom langs of maak een afspraak.

 

Contact